Skip to main content

 เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2567

วันในพุธที่ 27 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้อง LA 410 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์