Skip to main content

พิธีไหว้ครู พิธีรำลึกพระคุณครู และพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา

อาจารย์ และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู พิธีรำลึกพระคุณครู และพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2565 วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์