งานแผนงาน

 

แผนกลยุทธ์

         - ปี 2560 << download >>

         - เป้าหมายยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ << download >>

 

แผนพัฒนาคุณภาพ

         - ประจำปี 2557 << download >>

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

         - ปีงบประมาณ 2558 << download >>

         - ปีงบประมาณ 2559 << download >>

 

 

ลิ้งค์บริการ มนร.