Skip to main content

สายตรงคณบดี

สายตรงคณบดี

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพิ่มช่องทางสำหรับรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนต่างๆ เพื่อพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ผ่านเว็บไซต์ โดยรบกวนขอให้ท่านกรอกข้อมูลแบบฟอร์มที่กำหนด แล้วส่งตรงถึงคณบดีผ่านระบบ ขอบคุณค่ะ/ครับ