Skip to main content

ขอเเสดงความยินดี ให้ดํารงตําแหน่ง”นายกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

#ขอแสดงความยินดี
นายอับดุลเลาะ แสงนิล
นักศึกษาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์
ที่ได้รับการเลือกตั้งจากนักศึกษา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ให้ดํารงตําแหน่ง
“นายกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2565”
.
ในโอกาสนี้ขอให้นักศึกษาที่ได้รับการเลือก อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความมุ่งมั่น และมีความพยายามในการทํางานเพื่อนักศึกษาสืบไป

#องค์การบริหารนักศึกษาปีการศึกษา2565
#ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
#คณะศิลปศาสตร์มนร

ขอแสดงความยินดี ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสุนทรพจน์ ภายใต้กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสุนทรพจน์ ภายใต้กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป จัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

นางสาวมัรดียะห์ ตาฮา

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

นางสาวนูรอาซีลา ปะมะ

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

นายมูฮัมหมัดอาร์รีฟ ตะโกนัน

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

1. นางสาวอิบติซาม กือจิ

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1

2. นางสาวนินาบีละฮ์ บิลโอ

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 4 ประเภทการรับตรงอิสระ 2

LOGO 1

There are alot of websites which have been working about different types of softwares and also, they’ve been trying to introduce some of them for their users. Soft360.co is one the these websites which is working and planning accroding to it’s usesr’s need, while it has a powerful support and training which many websites don’t have thses features. Traing and help are two main factors which make Soft360.com the most specific and most trustable one among millions competitor websites. Soft360.co is included +14000 both cracked and paid softwares,with powerful archive. This is why it’s offered to use this website instead of the others.

This website has been proudly perched as one the best, among english social media throughout the world.

We’ve been always trying to stay with you like our family thses years. Certainly we’ve been pretty  succeeded in our goals, ‘cause right now our website is one the most visited and popular and also it is the most trustable and updated in downloading cracked softwares. As said before, being updated is one of soft360.co specific purposes, so we’ve been always making a lot of efforts to surpass the other competitors by special ideas and also we are pleased ‘cause of being surpassed at most competition fields. It’s better to say that, your satisfaction is our main purpose.

Soft 360.co will bestow the free activators or cracks for games and softwares for different operating system, like windows, mac , android…in adition to, some extra information will be purched besides the files as help and training for cracking the softwares.

All of our team’s efforts are aimed to grant you the best quality than most quantity. At least our supportive administrators will assist and answer you about the files which uploaded.

Soft360.co has been created for breaking software usage restrictions as well as all softwares are cracked and safe.

All cracks in soft360.co will be perched safe with Zip format.

Protect yourself online

VPN Free has hundreds of secure VPN servers all around the world, including several free VPN servers. This ensures that there is always a high bandwidth server nearby no matter where you are connecting from, providing a low latency VPN connection for best performance Free VPN

Microsoft Office

The most recent version of the Microsoft Office package is Microsoft Office 2021. Microsoft is releasing versions of this software that can be used without an Internet connection and without paying a fee, despite the company’s increased focus on Office 365, its subscription-based Office service.

Adobe

Now everyone can make something amazing for fun, for work, or just because. All you need is a little imagination and Adobe Creative Cloud.

The Best Online Tool For Unlocking iCloud Lock, iPhone Lock And iPhone Carrier Lock

There are now several iCloud Bypass programs available in the public. The majority of their tools are rubbish and imitations. Users who utilize these techniques for iCloud bypass may experience a variety of annoyances, and occasionally rogue programs might permanently harm your iDevice. But there isn’t any type of download or confusing scenario associated with this certified iCloud Bypass program.

Here are some our popular Softwares:

Internet Download Manager (IDM) Full Crack

Spotify Pc Crack 8.7.8.1206 Full Version

NordVPN Pro Premium full

Microsoft Office last version with crack

Adobe Acrobat Pro DC last version

KMSAuto++ v1.6.4 Windows And Office Activator

IDM Crack 6.41 Build 2 Full Version

Windows 11 Activator

Express VPN full free

Nessus Pro Vulnerability

MalCat 0.8.4 Pro Full Crack

Core Impact 20.03 | Penetration Testing Software

CANVAS 7.27+ D2ExploitationPack

Burp Bounty Pro 2.5.1

สแกน qr code เพื่อรายงานตัวเข้ากลุ่มเรียนนี้ โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาแรกเข้าคณะศิลปศาสตร์

โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาแรกเข้าคณะศิลปศาสตร์
เรียนปรับพื้นฐานแบบ online ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2565 โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65 สแกน qr code เพื่อรายงานตัวเข้ากลุ่มเรียนนี้