Skip to main content

ได้จัดโครงการคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 1/2565

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ได้จัดโครงการคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 1/2565

วิทยากร…

IDM Full Crack

โดย คุณณัฏฐนันท์ วิภัคจิรานนท์

การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์

โดย คุณอีกรอม อิงดิง

พูดอย่างไรให้เป๊ะปัง

วันที่ 10 สิงหาคม 2565

ณ ห้องประชุมวชิรอำไพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์