นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้สิทธิมนุษยชนในเด็กและเยาวชน ณ โรงแรมตันหยง จังหวัดนราธิวาส

 

 

PR : Liberal artsPNU

 

          นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้สิทธิมนุษยชนในเด็กและเยาวชน ณ โรงแรมตันหยง จังหวัดนราธิวาส

          เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้สิทธิมนุษยชนในเด็กและเยาวชน ณ โรงแรมตันหยง จังหวัดนราธิวาส โดยนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ได้เข้าร่วมประกวดละครสั้นเกี่ยวกับความรู้สิทธิของเด็ก เยาวชนและสตรี ได้รับรางวัลชมเชย

 

ลิ้งค์บริการ มนร.