1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3

ข่าวประชาสัมพันธ์

Thumbnail ประกาศกระทรวงการศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ.2560สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิ้งนี้ครับ..... Download 
Thumbnail กำหนดการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ UUM USM IIUMประเทศมาเลเซีย และ ประเทศบรูไน ประจำปีงบประมาณ 2560       Link Download....Click Here !!!...
Thumbnail          คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดโครงการ “รักไทย รักษ์วัฒนธรรม” ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป...

ภาพกิจกรรม

จัดพิธีปิดโครงการบ้านทอนโมเดล ระยะ 2 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559

136 hits

ลิ้งค์บริการ มนร.