สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ดำเนินการโครงการ อว.สร้างงานประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและศิลปวัฒธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

Latest from detdanai

086-4884388
Libarts.pnu@hotmail.com
คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอ เมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Close