ผศ.วันชัย แก้วหนูนวล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ และนักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการเส้นทางสู่อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Latest from detdanai

086-4884388
Libarts.pnu@hotmail.com
คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอ เมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Close