ฝ่ายวิชาการ

- เอกสาร 1

- เอกสาร 2

- ปฏิทินสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระยะเวลาการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 – 14 มีนาคม 2564 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ปฏิทินสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระยะเวลาการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 – 14 มีนาคม 2564 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

- แบบคำร้องขอเข้าร่วมสหกิจศึกษา

- ใบสมัครงาน

- แบบเสนอสถานประกอบการ (Pro)

- แบบคำร้องทั่วไป

- แบบแจ้งรายละเอียดที่พักและแผนที่ตั้ง

- แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน

- แบบแจ้งแผนปฏิบัติงาน

- แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน

- แบบบันทึกรายงานการปฏิบัติงาน

- ตท.1 (การขออนุญาตทํางานครั้งแรก หรือเมื่อใบอนุญาตเดิมขาดต่ออายุจึงต่องขอใหม่
- ตท.5 (การขอต่ออายุใบอนุญาตทํางาน)  
ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
- ขั้นตอนการขอวีซ่าของอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Visa Extension Procedure of Temporary Stay in the Kingdom for Foreign Lecturer)
   - VISA 1
   - VISA 2
   - VISA 3                                                                                                      -                                                      

086-4884388
Libarts.pnu@hotmail.com
คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอ เมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Close

xvideos2.com xnxx xvideos

yerinde akü değişimi xnxx.com çekici indian anal sex hot indian hd porn xnxx.com watch xxx free in hd

xvideos.com

hotwatchporn pornaindian watchporntubex fuckpornwatch enwatchporn
adult porn movie
indian porn
xvideos
xhamster
the best porno site
xnxx
chudai indian sex
xxx bf video
free xxx videos porn
xvideos
chudai porn

free xxx watch

xxx bf video

xxx porn

xxx sex
xnxx.com
xhamster

pornhub

porn watch
xvideos.com
chudai indian sex
xhamster

xnxx

xvideos

xxx xnxx

xvideos

xxx porn tube
xvideos
xxxmobilporno
freepornvideosite
pornshares
xvideos xxx videos